Menu Sluiten

Praktijkinformatie

Bereikbaarheid

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
Tijdens avond, nacht en weekend kunt u zich, i.g.v. spoed, wenden tot de Huisartsenpost, tel. 020-4562000

Via het praktijknummer (0294 284865) krijgt u een keuzemenu.

1= spoed
2 = herhaalrecepten
3 = u krijgt de assistente aan de lijn. Zij maakt met u eventuele afspraken en u kunt bij haar o.a. met korte vragen terecht. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. Op maandagochtend proberen veel mensen direct de praktijk te bereiken, dit heeft helaas een uitwerking op de wachttijd aan de telefoon.

De praktijk is de gehele dag telefonisch bereikbaar voor urgente zaken, wij vragen u verder gebruik te maken van onderstaande beltijden:

08.00 – 12.00 Afspraken maken, aanvragen visites (een telefonische afspraak vraagt u aan voor 10.30 uur).
11.00 – 12.30 Telefonisch terugbelspreekuur huisarts op afspraak (indien u het telefoontje van de dokter mist verzoeken wij u om niet op de spoedlijn terug te bellen).
12.30 – 13.30 Lunchpauze: alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar (voordeur gesloten).
13.30 – 16.30 : overleg over uitslagen, etc.

Spoed overdag

Wanneer er dringend medische hulp nodig is, kunt u onze spoedlijn bellen, tel 0294-284865, keuze 1. Gebruikt u dit keuzenummer niet voor andere zaken.
Buiten de praktijktijden belt u met de huisartsenpost 020-4562000 of bij een levensbedreigende situatie 112.

Spreekuur

Er is iedere dag een spreekuur op afspraak, ’s ochtends van 08.00 tot 10.30 uur. Meestal duurt een afspraak, waarin één hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden, 10 minuten. Deze afspraak geldt voor één persoon. De assistente vraagt naar de aard van de klacht, waardoor zij de tijdsduur van het consult beter kan plannen. Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt of er een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren, dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda. De assistente heeft een geheimhoudingsplicht. Belt u de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Telefonisch terugbelspreekuur

Er is een telefonisch terugbelspreekuur tussen 11.00 en 12.30 uur (onder voorbehoud van spoedgevallen). Dit terugbelspreekuur is voor vragen en klachten die u met de huisarts wilt bespreken of die niet door de praktijkassistente beantwoord kunnen worden. U wordt dan teruggebeld door één van de huisartsen. Wilt u hier gebruik van maken dan vraagt u dit voor 10.30 uur aan. Houdt u er rekening mee dat u uw telefoon aan zet en bij de hand houdt. Mocht u dit telefoontje missen verzoeken wij u om niet op de spoedlijn terug te bellen.

Huisbezoek

Aan het begin van de middag worden huisbezoeken gedaan. U kunt tussen 08.00 en 11.00 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente zal met de huisarts overleggen en kan de visite dan nog die dag in de agenda zetten. Tevens kan zij vragen om de temperatuur op te nemen en of u een urine wilt klaar zetten. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Herhaalrecepten

U kunt zelf recepten herhalen indien de medicijnen chronisch zijn voorgeschreven. U kunt hiervoor de praktijk bellen, toets 2 en spreek duidelijk uw naam, geboortedatum en receptgegevens in, dit kan ook online  via de optie herhaalrecepten of via het patiënten portaal indien u daar kunt inloggen

Medicatie besteld voor 10 uur kunt u na 2 werkdagen afhalen bij de apotheek.

Vergeet u geregeld uw medicatie te bestellen, vraag dan eens naar de mogelijkheden van een jaarrecept. 

Opname telefoongesprekken

Alle  telefoongesprekken met huisartsenpraktijk Achter de Kerk worden automatisch opgenomen en gedurende 90 dagen opgeslagen. De opname start op het moment dat de telefoon wordt opgenomen en eindigt op het moment dat de verbinding met de assistente of de dokter wordt verbroken.

Het doel van deze opnames is:

 • Gesprekken tussen patiënt en medewerker te kunnen evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking.
 • Door het opnemen van gesprekken zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van de telefonische communicatie te controleren en zo nodig te verbeteren.
 • Bij een eventuele klacht van een patiënt kan het gesprek worden gebruikt als informatiebron.

Voor het opnemen van telefoongesprekken zijn zowel wettelijk als intern bij huisartsenpraktijk Achter de Kerk een aantal strikte regels gekoppeld, waarbij de privacy van de patiënt in acht genomen wordt. Het opnemen van de gesprekken gebeurt volgens de gedragsregels van de College Bescherming Persoonsgegevens.

Binnen huisartsenpraktijk Achter de Kerk gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een protocol. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de praktijkmanager.

Wratten

Wij hebben elke dag stikstof in huis. U dient wel een afspraak te maken voor het laten behandelen van de wratten. Wratten worden alleen aangestipt indien deze klachten veroorzaken.

Laboratorium

Het laboratorium om bloed te laten afnemen is iedere dag geopend van 08.00 tot 09.15 uur en is gevestigd in ons pand in kamer 1. Het is nodig via de site of telefonisch een afspraak te maken met het laboratorium dit kan via www.atalmedial.prikafspraak.nl De assistente kan deze afspraak niet voor u maken, het laboratorium is een zelfstandig functionerend lab welke een ruimte bij ons in de praktijk huurt.

Urine-onderzoek

In de ochtend tot 10.00 uur kunt u urine bij de assistente afgeven voor onderzoek. Denk eraan uw naam en geboortedatum op het potje te zetten. Voor een zwangerschapstest heeft u de eerste ochtendurine nodig. Als u aan een ontsteking denkt dan moet u een zo vers mogelijke urine brengen (niet ouder dan 2 uur, gaarne bewaren in een schoon potje en in de koelkast).

EHBO

Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen etc.) kunt u altijd direct terecht. U dient, zo mogelijk, wel van te voren te bellen dan houdt de huisarts rekening met uw komst.

Avond- nacht- en weekenddienst

Buiten praktijktijd (voor 8.00 uur en na 17.00 uur) en in het weekend kunt u zich wenden tot de Huisartsenpost Amstelland, telefoon 020-4562000. Afspraken worden uitsluitend na telefonisch overleg gemaakt. Houdt u uw verzekeringspapieren bij de hand. De dienst is uitsluitend bedoeld voor medische zaken die niet tot de volgende dag of tot na het weekend kunnen wachten.

Vakantie

Tijdens vakanties is de praktijk geopend. Op landelijke vrije dagen kunt u (uitsluitend in geval van nood) terecht bij de Huisartsenpost Amstelland.

Huisarts in opleiding

Gedurende langere perioden zal een huisarts-in-opleiding (HAIO) in de praktijk meewerken. Dit is een volledig bevoegd arts, die onder supervisie zelfstandig werkt. Hij/zij zal spreekuren doen en visites afleggen. Mocht u in deze periode een afspraak maken, dan zal de assistente u hierop wijzen. U heeft de mogelijkheid om het verzoek in te dienen om door één van uw eigen huisartsen gezien te worden.

Praktijkondersteuning huisartsen (POH)

POH somatiek:

Deze functie wordt vervuld door Mw Y. Woudenberg. Zij is een hiervoor speciaal opgeleid verpleegkundige. Zij zal de begeleiding en behandeling op zich nemen van patiënten met een chronische aandoening zoals hart en vaatziekten, suikerziekte, COPD en astma. Ook kan zij ondersteuning geven bij de zorg voor ouderen.

POH-GGZ (geestelijke gezondheidszorg):

In de praktijk hebben we een poh-ggz voor volwassenen en een poh-ggz voor de jeugd. Zij kunnen klachten van psychische en/of psychosociale aard behandelen.

Patiënten kunnen via de huisarts een afspraak maken of zelf direct contact opnemen met de POH-GGZ jeugd via onderstaand mailadres.

De gesprekken vallen onder huisartsenzorg en zijn dus kosteloos voor de patiënt. 

Praktijkassistente

Bij de praktijkassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u de afspraken. Tevens kan zij u uitslagen van onderzoeken vermelden o.a. laboratorium, urine, röntgen en kan zij u adviseren. Zij behandelt o.a. vragen over recepten, verwijsbrieven en machtigingen voor de verzekering.

U kunt bij de assistente tevens terecht voor:

 • EHBO
 • Verbinden van wonden
 • Verwijderen van hechtingen
 • Uitspuiten van oren
 • Injecties o.a. tetanus, reizigersvaccinatie e.d.
 • ECG maken
 • Aanstippen van wratten met vloeibare stikstof
 • Bloeddrukmeting, gewichtscontrole
 • Maken van uitstrijkjes van de baarmoederhals
 • Administratieve vragen
 • Veranderen van persoonsgegevens/adreswijzigingen
 • Informatiefolders over allerlei onderwerpen
 • Betalingsvoorwaarden
 • Inzage in het privacy-reglement

Voor dit alles is de assistente geschoold en tevens heeft zij een geheimhoudingsplicht.