Menu Sluiten

Geaccrediteerde Praktijk

Onze praktijk heeft in maart 2021 weer het kwaliteitskeurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gekregen. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de (strenge) kwaliteitseisen van de NHG Praktijkaccreditering en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

De regels rond de accreditering zijn vastgesteld door een breed, onafhankelijk College van Deskundigen. Dat College bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het keurmerk heeft daardoor een breed maatschappelijk draagvlak.