Menu Sluiten

Nieuws

Vakantie artsen

Onderstaand de vakanties van de artsen deze zomer. Tijdens afwezigheid zullen wij veelal met onze vaste waarnemers, Dr. Versteeg, Dr. Polderman en Dr. Frolke, werken. Voor afspraken met Dr. Baden zullen wij niet vooruit plannen!

Dr. Aalders 22-07-2024 t/m 11-08-2024
Dr. Baden 22-07-2024 t/m 04-08-2024 , 12-08-2024 t/m 16-08-2024, 26-08-2024 t/m 31-08-2024
Dr. van de Vorst 29-07-2024 t/m 16-08-2024
Dr. de Kluijver 12-08-2024 t/m 24-08-2024

Als u op vakantie gaat of een paar dagen “ertussen uit” zorgt u dat alles geregeld is. Paspoort niet verlopen, verzekering geregeld, adres achtergelaten voor de thuisblijvers…. denkt u hierbij ook aan uw medicatie?

Het tijdig bestellen van uw herhaalmedicatie is uw eigen verantwoording. De apotheek hanteert 2 werkdagen voor het leveren van medicatie. De praktijk heeft hier geen inspraak in.

Persoonsgegevens up to date

Geregeld gebeurt het dat mensen op hun verwijzing zien dat er gegevens niet kloppen. Wij willen u erop wijzen dat het bijhouden van uw persoonlijke gegevens voor uw eigen verantwoording is.

Zorgt u er voor dat uw naam, adresgegevens (ook bij verhuizing), telefoonnummer en E-mail corresponderen met de gegevens welke wij in uw dossier hebben staan.

Ook indien u van apotheek veranderd zouden wij hier graag van op de hoogte gebracht worden. Indien het recept welke u inspreekt of aanvraagt reeds verzonden is kunnen wij dit “voor die keer” helaas niet meer aanpassen. Ook is het niet mogelijk om steeds een andere apotheek door te geven voor uw recepten omdat dit net even makkelijker uitkomt. U heeft 1 vaste apotheek waar u de medicatie afhaalt en welke wij in uw dossier hebben staan.


Verwijzing (achteraf)

Wij ontvangen steeds vaker mails van patiënten welke een verwijzing willen zonder hiervoor contact te hebben gehad met de praktijk. Deze mails zullen wij niet beantwoorden.

Helaas komt het ook met enige regelmaat voor dat patiënten voor, niet-spoedeisende zaken, uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. Een huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij/zij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. 

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. 

Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er vooraf geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt.

Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar terecht.

Niet verschijnen zonder (tijdig) bericht.

Helaas gebeurt het de laatste periode geregeld dat mensen niet voor hun afspraak komen opdagen.
Dit is het geval voor afspraken bij arts, assistenten, POH S en POH GGZ.
Er zijn genoeg patiënten die heel graag de plek hadden willen invullen van de persoon die niet komt.

Wij zien ons dan ook genoodzaakt voor deze afspraak kosten in rekening te gaan brengen welke u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Met tijdig afzeggen bedoelen wij minimaal 24 uur van te voren. Wij begrijpen als u in de ochtend om 8 uur een afspraak heeft en ziek bent geworden in de nacht, dat deze vlieger niet opgaat. Indien uw afspraak later op de ochtend is krijgt u gewoon een rekening. U kunt de praktijk vanaf 8 uur bereiken.

Denkt u er dan ook even aan ons (tijdig) iets te laten horen indien de afspraak niet meer nodig is.

Doktersverklaring

Wij geven geen verklaringen af over een patiënt.

Aan de huisarts wordt regelmatig door patiënten gevraagd om een geneeskundige verklaring over bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid af te geven.

In Nederland is hiervoor door de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst) een standpunt over ingenomen die als volgt luidt:

“De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en). “

Wat kunt u nu nog zelf doen?

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Heeft u een formulier dat door de huisarts ingevuld of ondertekend moet worden, dan zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden welke niet bij de verzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

Openingstijden Praktijk Achter de Kerk

08.00-12.00 uur bellen voor het maken van een afspraak

12.00-13.30 uur administratie en lunch pauze, praktijk is gesloten, voor uiterste spoed belt u ons en toetst u een 1*

13.30-16.30 uur bellen voor vragen en lab uitslagen

16.30-17.00 uur administratie. Voor uiterste spoed belt u ons en toetst u een 1

Gebruikt u de spoedlijn alleen in uiterste noodzaak, niet omdat u een telefoontje van de arts heeft gemist of omdat u een korte vraag heeft.

* Dagelijks komen mensen tussen 12.00-13.30 uur langs aan de balie, omdat zij ons op dat moment niet telefonisch kunnen bereiken. De assistenten willen ook heel graag ongestoord lunchen, de patiënten met de artsen overleggen en de administratie doen. Vanaf 13.30 uur bent u weer van harte welkom. In de periode tussen 12.00-13.30uur zullen wij u, vanaf nu, verzoeken om later terug te komen. Uw herhaalrecept kunt u 24/7 inspreken op de herhaalreceptenlijn, toets 2.Verwijzing achteraf

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor, niet-spoedeisende zaken, uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. Een huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij/zij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. 

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. 

Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er vooraf geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt.

Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar terecht.

Herhaalmedicatie mee op vakantie

Als u op vakantie gaat of een paar dagen “ertussen uit” zorgt u dat alles geregeld is. Paspoort niet verlopen, verzekering geregeld, adres achtergelaten voor de thuisblijvers…. denkt u hierbij ook aan uw medicatie?

Het tijdig bestellen van uw herhaalmedicatie is uw eigen verantwoording. De apotheek hanteert 2 werkdagen voor het leveren van medicatie. De praktijk heeft hier geen inspraak in.

POH GGZ

Bent u op zoek naar een luisterend oor? Iemand die meekijkt en meedenkt bij hulpvragen op het mentale vlak? Dan kunt u laagdrempelig een afspraak maken met een van onze praktijkondersteuners GGZ.

U kunt terecht bij Aurelie Hudig of Margreet Suurenbroek voor volwassenen en bij Annelot (via de gemeente) als het gaat om kinderen, jongeren en hun ouders. De POH GGZ geeft patiënten van onze huisartsenpraktijk advies, voorlichting en/ of kortdurende begeleiding. Zo nodig en altijd in overleg, kunnen zij doorverwijzen naar specialisten in de GGZ.

Voorkomende gespreksonderwerpen zijn uiteenlopende psychosociale klachten zoals: piekeren, spanning, angst, gedragsproblemen en/of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Mocht u behoefte hebben aan een kennismakingsgesprek informeer dan naar de mogelijkheden bij uw huisarts. De gesprekken met de praktijkondersteuner zijn kosteloos.