Menu Sluiten

Nieuws

Doktersverklaring

Wij geven geen verklaringen af over een patiënt.

Aan de huisarts wordt regelmatig door patiënten gevraagd om een geneeskundige verklaring over bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid af te geven.

In Nederland is hiervoor door de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst) een standpunt over ingenomen die als volgt luidt:

“De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en). “

Wat kunt u nu nog zelf doen?

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Heeft u een formulier dat door de huisarts ingevuld of ondertekend moet worden, dan zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden welke niet bij de verzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

Dr. I. van der Vorst arts

Per 1 september zal dr. I. van der Vorst de werkdagen van dr. van der Linden gaan overnemen. Dr. van der Vorst heeft een aantal jaar als specialist ouderen gewerkt en zal als onze nieuwe arts in de praktijk komen werken. Zij zal dit ongetwijfeld net zo bevlogen gaan doen als dr. van der Linden dit de afgelopen 25 jaar gedaan heeft.Storing telefoon

De afgelopen weken hebben wij meerdere malen te maken gehad met een telefoonstoring.

Zowel voor u als voor ons zeer vervelend. Indien deze storing zich voordoet proberen wij zo snel als mogelijk dit ook op de home pagina van deze website te zetten, zodat u op de hoogte bent.

Bij storingen zijn wij wel telefonisch bereikbaar voor uiterste spoed. Gelieve deze dan ook alleen bij uiterste spoed te gebruiken. Bij voorbaat dank.

Verwijzing achteraf

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor, niet-spoedeisende zaken, uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. Een huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij/zij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. 

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. 

Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er vooraf geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt.

Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar terecht.

Herhaalmedicatie mee op vakantie

Als u op vakantie gaat of een paar dagen “ertussen uit” zorgt u dat alles geregeld is. Paspoort niet verlopen, verzekering geregeld, adres achtergelaten voor de thuisblijvers…. denkt u hierbij ook aan uw medicatie?

Het tijdig bestellen van uw herhaalmedicatie is uw eigen verantwoording. De apotheek hanteert 2 werkdagen voor het leveren van medicatie. De praktijk heeft hier geen inspraak in.

POH GGZ

Bent u op zoek naar een luisterend oor? Iemand die meekijkt en meedenkt bij hulpvragen op het mentale vlak? Dan kunt u laagdrempelig een afspraak maken met een van onze praktijkondersteuners GGZ.

U kunt terecht bij Margreet Suurenbroek of Martine van Hal voor volwassenen en bij Roeselien Essenberg als het gaat om kinderen, jongeren en hun ouders. De POH GGZ geeft patiënten van onze huisartsenpraktijk advies, voorlichting en/ of kortdurende begeleiding. Zo nodig en altijd in overleg, kunnen zij doorverwijzen naar specialisten in de GGZ.

Voorkomende gespreksonderwerpen zijn uiteenlopende psychosociale klachten zoals: piekeren, spanning, angst, gedragsproblemen en/of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Mocht u behoefte hebben aan een kennismakingsgesprek informeer dan naar de mogelijkheden bij uw huisarts. De gesprekken met de praktijkondersteuner zijn kosteloos.